Scoutstipendiet - Utbytesstudent

Scoutstipendiet

Scouterna i Sverige

YFU Sverige har skapat ett föreningsstipendium med syfte att främja kunskap och kännedom om YFU och YFU:s verksamhet. Scoutstipendiet kan endast gå till studenter som är medlemmar i Scouterna, då YFU Sverige valt att skapa ett långtgående samarbete med deras svenska organisation. Syftet är att underlätta för den enskilda scouten att åka utomlands som deltagare i YFU:s utbytesprogram.

Den utbytesstudent som tilldelas YFU Sveriges scoutstipendium förväntas vara en god representant för landet och YFU Sverige som scout under sitt utbytesår.

Vi behandlar stipendieansökningarna löpande när de kommer in parallellt med ansökan till programmet. Vi uppmuntrar dig att söka så snart som möjligt, så att du inte riskerar att samtliga stipendier redan är utdelade. Du kan söka alla YFU:s stipendier om du uppfyller kraven, men du kan bara få ett.

Vem kan få stipendiet?
Den som tilldelas YFU Sveriges föreningsstipendium förväntas vara en god scout och representant Sverige och YFU under sitt utbytesår. Det innebär att du ska:

  • sköta ditt skolarbete och arbeta för en god relation till skolan i värdlandet
  • arbeta för en god relation till din värdfamilj
  • vara öppen för det nya språket och den nya kulturen

Fakta om ansökan
Antal stipendier: det delas ut 1-2 stipendier för utbytesåret 2020-2021
Stipendiets storlek: föreningsstipendiet kommer att delas ut i intervallet 10.000 SEK - 30.000 SEK
Rekommendationsbrev: För att du ska vara aktuell för att få Scoutstipendiet behöver du skicka in ett rekommendationsbrev från en av dina scoutledare. Brevet skickas till stipendier@yfu.se så fort som möjligt efter att du har gjort din ansökan.
Frågor besvaras av personal vid YFU:s kontor, 08-650 50 25 eller info@yfu.se.

Round xlarge dsc 1482
Thomas (YFUs National Director) och Erik (föreningsstipendiat 2018)
Wide 1313 switzerland 2015 globe

CSN:s studiemedel ok i Europa
För dig som vill bli utbytesstudent i ett europeiskt land kan ansöka om studiehjälp från CSN. Du har rätt att få med dig studiebidraget och även rätt till ett inackorderingsbidrag. Kontakta CSN för att få veta mer.
Tips på andra stipendier
Det finns många andra stipendier att söka, förutomYFU:s egna stipendier. Kontakta din skola, kommun, länsstyrelse, kyrka ochföreningar du är involverad i till exempel, för att höra om de erbjudernågra stipendier som kan passa dig som vill åka på ett utbytesår. Andra tips:
www.allastudier.se/stipendier
www.globalgrant.com
www.stipendier.se
www.stipendielistan.se