Stipendieansökan - Utbytesstudent

Stipendieansökan

Syftet med Youth For Understanding Sveriges stipendier är att möjliggöra och uppmuntra interkulturella utbyten

För programåret 2020-2021 erbjuder Youth For Understanding Sverige två olika kategorier av stipendier.


Ambassadörsstipendierna är på mellan 20.000-40.000 SEK, och delas ut till upp till fyra utbytesstudenter
Scoutstipendiet i samarbete med Scouterna, är på mellan 10.000-30.000 SEK och delas ut till en eller två utbytesstudenter 


Ansökningar behandlas och beslut om tilldelning sker löpande. Skicka därför in din ansökan snarast möjligt.

Ett stipendium kan endast tilldelas en sökande som antagits till ett av YFU:s utbytesprogram. Vid ansökningstillfället ska den sökande vara inbokad för första intervju eller kommit ännu längre i antagningsprocessen till något av YFUs program.

Om du söker Scoutstipendiet behöver du skicka in ett rekommendationsbrev från en scoutledare, skickas till stipendier@yfu.se

Om du tilldelas ett stipendium från YFU så åtager du dig också att vi får göra en presentation av dig på yfu.se och i andra sociala medier som YFU Sverige använder i extern kommunikation. I detta ingår minst en videohälsning. Dessutom finns ett antal förslag så som att videoblogga, instagramma, göra skolpresentationer, etc. som motprestation till ditt stipendium.

Personuppgifter

Jag vill åka på utbyte till

Jag söker*

1. Din motivering till att du söker det här stipendiet (ca 300 ord)*

2. Hur skulle ett stipendium möjliggöra ditt utbytesår? (ca 300 ord)*

3. Beskriv din familjs ekonomiska situation och övrigt som du anser att stipendiekommittén behöver känna till. (ca 300 ord)*

Loading
You have errors. Please check your entries above!

*Då du skickar in dina kontaktuppgifter till YFU Sverige går du med på
att vi hanterar dem enligt vår datalagringspolicy. Den kan du läsa mer om här.