Intresseanmälan yfu - Utbytesstudent

intresseanmälan yfu

Här kan du skicka in en intresseanmälan till något av våra utbytesprogram. En intresseanmälan är inte bindande på något sätt.

Om du vill läsa mer om våra program, specifika länder eller om utbytesåret i allmänhet innan du ansöker, klicka på någon av rubrikerna i det blå fältet ovan för att få mer information!

Namn

Kontaktinformation

Adressinformation

Personinformation

Målsmans uppgifter

Kontaktinformation

Målsmans uppgifter

Kontaktinformation

DINA VAL

-----

Vart vill du åka?

Vilken ort passar dig bäst för intervju? *

Hur hittade du till YFU?

Ansöker du med någon mer organisation?

SKOLINFOMRMATION

-----

Nuvarande skola och program

Nuvarande årskurs*

Språkkunskaper*

Har du dyslexi eller behov av extra stöd i skolan? *

Om ja, beskriv vilken hjälp du har idag samt om du skulle vilja ha hjälp under ditt utbytesår:

Har du godkänt (A- E) i alla ämnen de senaste 4 terminerna?*

KOST

-----

Är det något av följande som du INTE äter?

Om du kryssat i något av dessa, beskriv varför?

HÄLSA

-----

Har du någon allergi?*

Om ja, vad är du allergisk mot? Tar du någon medicin mot allergin? Beskriv symptomen och vad som händer vid kontakt

Kan du bo med djur?*

Kryssa i om du har eller har haft:*

Om du svarat ja på något av dessa, vad är symptomen? Är du i behov av medicinering eller behandling?

Har du några övriga frågor?

Loading
You have errors. Please check your entries above!

*Då du skickar in dina kontaktuppgifter till YFU Sverige går du med på
att vi hanterar dem enligt vår datalagringspolicy. Den kan du läsa mer om här.