USA-stipendium - Utbytesstudent

Om USA-stipendiet

YFU Sveriges USA-stipendium: Returnee '67

Stipendiet på 2500 US Dollar är öppet att ansöka till för alla som vill åka på utbytesår till USA. Villkoren för att kunna få stipendiet finns beskrivna nedan, läs igenom dem för att veta vad som krävs av dig för att du ska kunna bli stipendiat. Skicka därför in en intresseanmälan till oss om att åka som utbytesstudent innan du ansöker om stipendiet: https://utbytesstudent.yfu.se/intresseanmalan

Fakta om stipendiet

Grunden i YFU Sveriges verksamhet är att, genom utbytesstudier, öka förståelsen mellan människor och kulturer från olika delar av världen. YFU Sveriges Returnee '67-stipendium instiftades 2020 av en av våra tidigare utbytesstudenter till USA 1966/67, med syfte att främja att svenska elever åker till USA som utbytesstudenter, samt att utöka det svensk-amerikanska samarbetet genom utbytesstudier. 

Stipendiets storlek: Beloppet för stipendiet är 2500 US Dollar. Tack vare grundaren av denna stipendiefond, som själv var utbytesstudent i USA 1966-1967, har vi möjlighet att dela ut detta stipendium till 4 stipendiater. Den som tilldelas stipendiet förväntas vara en god ambassadör för Sverige och YFU under sitt utbytesår.

Varje enskild stipendiat skriver ett individuellt kontrakt med YFU Sverige där det intygas att man som stipendiat förstått och accepterar villkoren för stipendiet. Om du har frågor om stipendiet är du varmt välkommen att kontakta YFU:s kontor, antingen via telefon på 08-650 50 25 eller via info@yfu.se.

Stipendiets villkor

Som mottagare av vårt godkänner våra stipendiater följande villkor för att få ta del av stipendiesumman:

  • Att du är antagen till YFU:s utbytesprogram till USA för programåret 2020/2021
  • Att du fullföljer ditt utbytesår (undantaget avbrytande av medicinska skäl)
  • Att du sköter ditt skolarbete i värdlandet
  • Att du är mån om att ha en god relation till din värdfamilj och visar respekt för de förhållningsregler som gäller i hemmet
  • Att du möter de utmaningar du ställs inför under ditt utbytesår med en positiv attityd med inställningen att du lär dig och utvecklas av de kulturkrockar du möter
  • Att du under utbytesåret aktivt försöker lära dig om och förstå den amerikanska kulturen
  • Att du godkänner att synas med bild på YFU:s hemsida och i våra sociala medier
  • Att du godkänner att ställa upp på en stipendiatintervju med YFU Sverige och/eller YFU USA i samband med din avresa/ankomst till USA
  • Att du gör en presentation om Sverige i USA, på skolan eller för YFU och en om USA när du kommit hem
  • Att du efter utbytesåret beskriver din upplevelse i USA genom att skriva en berättelse (2.000-4.000 ord) för att dela med dig av dina erfarenheter