För Föräldrar - Utbytesstudent
Wide 1221 netherlands 2015 volunteer writingnotes

För Föräldrar

Ge ditt barn sitt livs resa

YFU har lång erfarenhet av utbyten och ett stort nätverk av människor i alla våra partnerländer. Du kan som förälder känna dig lugn. YFU finns här till hands när ditt barn behöver stöd. Ditt barn har kontinuerlig kontakt med sin lokala YFU-representant som kontaktar YFU:s kontor i värdlandet om något känns fel. YFU i värdlandet kontaktar YFU i hemlandet som hör av sig till er omgående om det är något problem. För mer information se informationssida för föräldrar hos YFU Norge.

FÖR FÖRÄLDRAR

Wide infographic

Erfarenhet av utbyten sedan 1951

YFU vill genom sina utbyten bidra till att skapa en positiv global förändring. Vi bildades 1951 i syfte att ge världen en nystart i spåren av andra världskrigets förödelse. Sedan dess har vårt nätverk vuxit till att omfatta över 40 länder. Vi är ett personal- och volontärbaserat nätverk för kulturutbyten, utan vinstsyften. YFU hjälper människor att bredda sina perspektiv, lära känna andra kulturer på djupet och komma till insikt om att vi alla är en del av samma värld.

Ungdomarna som åker med YFU genomgår en enorm utveckling på det personliga planet, ger positiva intryck på sina värdfamiljer, vänner, skolor, lärare och grannar. Våra ungdomar har förmågan att påverka hela samhällen. YFU:s unika form av kulturutbyten ger ett öppnare sinne och hjärta samt möjliggör ett lärande som förändrar liv. Vi vill öka den globala förståelsen genom att lära oss att uppskatta andra kulturer och seder, vilket i sin tur ger ökad tolerans.