För Föräldrar - Utbytesstudent
Wide 1221 netherlands 2015 volunteer writingnotes

För Föräldrar

Ge ditt barn sitt livs resa

YFU har lång erfarenhet av utbyten och ett stort nätverk av människor i alla våra partnerländer. Du kan som förälder känna dig lugn. YFU finns här till hands när ditt barn behöver stöd. Ditt barn har kontinuerlig kontakt med sin lokala YFU-representant som kontaktar YFU:s kontor i värdlandet om något känns fel. YFU i värdlandet kontaktar oss på YFU Sverige och vi hör av oss till er omgående om det är något problem.

Vi finns där även för dig som förälder
På kontoret i Sverige jobbar en person med ansvar för kontakten med föräldrar. Du kan alltid ta kontakt med oss i Stockholm om det är något som oroar dig angående ditt barn eller om du har andra frågor. Samma person har också kontinuerlig kontakt med YFU i våra värdländer och får på så sätt snabb information om hur ditt barn har det. Läs mer om oss du möter på kontoret i Stockholm.

Kontakterna mellan föräldrar och värdländernas YFU kontor sker alltid via oss i Sverige. Det är en internationell policy inom YFU. Anledningen till policyn är att undvika missförstånd som lätt kan uppstå när man kommunicerar mellan länder och kulturer. YFU i Sverige har upparbetade kontakter i värdländerna som gör att kommunikationen fungerar smidigt.

Ett försäkrat sätt att upptäcka världen
Alla som åker med YFU får en reseförsäkring med Gouda. Försäkringen är framtagen för att passa utbytesstudenter. När ditt barn har antagits till programmet så får ni exakt information om vad försäkringen täcker. Vi vill att alla har samma försäkring, som vi vet fungerar bra och är utformad för att passa en student under ett år utomlands.

YFU följer Konsumentverkets riktlinjer för internationellt ungdomsutbyte.

Ni bokar och betalar resan själva

Flygresan till och från värdlandet ingår inte i programpriset.

Studenten bokar själv flygresan till och från värdlandet.

Till USA kan man köpa flygbiljett så fort studenten fått sin värdfamilj och skola bekräftad av YFU. Studenten och värdfamiljen bestämmer tillsammans vilket datum och vilken flygplats som passar bäst och det är värdfamiljen som möter studenten på flygplatsen.

Till övriga länder kan man köpa flygbiljett så fort värdlandet har bekräftat startdatum för programmet.

Där är det volontärer som möter studenten på flygplatsen för att börja
utbytesåret med ett ankomstläger innan de träffar sina värdfamiljer.

Wide infographic

Erfarenhet av utbyten sedan 1951

YFU vill genom sina utbyten bidra till att skapa en positiv global förändring. Vi bildades 1951 i syfte att ge världen en nystart i spåren av andra världskrigets förödelse. Sedan dess har vårt nätverk vuxit till att omfatta över 40 länder. Vi är ett personal- och volontärbaserat nätverk för kulturutbyten, utan vinstsyften. YFU hjälper människor att bredda sina perspektiv, lära känna andra kulturer på djupet och komma till insikt om att vi alla är en del av samma värld.

Ungdomarna som åker med YFU genomgår en enorm utveckling på det personliga planet, ger positiva intryck på sina värdfamiljer, vänner, skolor, lärare och grannar. Våra ungdomar har förmågan att påverka hela samhällen. YFU:s unika form av kulturutbyten ger ett öppnare sinne och hjärta samt möjliggör ett lärande som förändrar liv. Vi vill öka den globala förståelsen genom att lära oss att uppskatta andra kulturer och seder, vilket i sin tur ger ökad tolerans.