För Föräldrar - Utbytesstudent
För Föräldrar

För Föräldrar

Ge ditt barn sitt livs resa

Vi har långa erfarenhet av utbyten och ett stort nätverk av människor i alla våra utbytesländer. Du kan som förälder känna dig lugn. Ditt barn är aldrig helt utlämnat, utan deras YFU-representant har kontakt med ditt barn hela året och kontaktar direkt YFU:s kontor i Sverige och i värdlandet om något problem uppstår.
Vi finns där även för dig som förälder
På vårt kontor i Sverige jobbar en person med ansvar för kontakten med föräldrar. Du kan alltid ta kontakt med oss i Stockholm om det är något som oroar dig angående sitt barn eller om du har andra frågor. Samma person har också kontinuerlig kontakt med YFU i våra värdländer och får på så sätt snabb information om hur ditt barn har det. Läs mer om oss du möter på kontoret i Stockholm.

Kontakterna mellan föräldrar och värdländernas YFU kontor sker alltid via oss i Sverige. Det är en internationell policy inom YFU. Anledningen till policyn är att undvika missförstånd som lätt kan uppstå när man kommunicerar mellan länder och kulturer. YFU i Sverige har upparbetade kontakter i våra värdländer som gör att kommunikationen fungerar smidigt.
Ett försäkrat sätt att upptäcka världen
Alla som åker med YFU får en försäkring med Gouda. Försäkringen är framtagen för att passa utbytesstudenter. När ditt barn har antagits till programmet så får ni exakt information om vad försäkringen
täcker. Vi vill att alla har samma försäkring, som vi vet fungerar bra och är utformad för att passa en student under ett år utomlands.

Du betalar inte heller för avbeställningsskydd, YFU följer Konsumentverkets regler för internationellt ungdomsutbyte som bland annat reglerar hur du avbokar din plats.

Ni bokar och betalar resan själva

Hos YFU bokar och betalar varje student sin egen resa till värdlandet. Det skapar nämligen den mesta flexibilitet för studenten, som till viss del själv kan behöva påverka när och hur han/hon vill resa. Informationen om vilken flygplats studenten ska resa till får man så fort värdfamiljplaceringen är klar.
I USA: möter studentens värdfamilj vid ankomsten.
Andra länder: YFU:s personal möter upp vid flygplatsen och studenterna börjar vistelsen med ett läger innan de reser vidare till sina värdfamiljer.

Erfarenhet av utbyten sedan 1951

YFU vill genom sina utbyten bidra till att skapa en positiv global förändring. Vi bildades 1951 i syfte att ge världen en nystart i spåren av andra världskrigets förödelse. Sedan dess har vårt nätverk vuxit till att omfatta över 50 länder. Vi är ett personal- och volontärbaserat nätverk för kulturutbyten, utan vinstsyften. YFU hjälper människor att bredda sina perspektiv, lära känna andra kulturer på djupet och komma till insikt om att vi alla är en del av samma värld.

Ungdomarna som åker med YFU genomgår en enorm utveckling på det personliga planet, ger positiva intryck på sina värdfamiljer, vänner, skolor, lärare och grannar ha förmågan att påverka hela samhällen. YFU:s unika form av kulturutbyten ger ett öppnare sinne och hjärta och möjliggör ett lärande som förändrar liv. Vi vill öka den globala förståelsen genom att lära oss att uppskatta andra kulturer och seder, vilket i sin tur ger ökad tolerans, minskat våld och bidrar till att eliminera stereotyper.

Dela