Intresseanmälan - Utbytesstudent

Intresseanmälan

Här fyller du i din intresseanmälan till något av YFU Sveriges utbytesprogram! Detta är det första steget till att bli utbytesstudent. Deadline för anmälningar är 15 mars 2020, men vänta inte till dess eftersom vi har begränsat platsantalNär vi fått in din intresseanmälan kommer vi att höra av oss till dig via mail och telefon inom ett par dagar. En intresseanmälan är inte bindande.

Namn

Kontaktinformation

Adressinformation

Personinformation

Målsmans uppgifter

Kontaktinformation

Målsmans uppgifter

Kontaktinformation

DINA VAL

-----

Vart vill du åka?

Vilken ort passar dig bäst för intervju? *

Hur hittade du till YFU?

Ansöker du med någon mer organisation?

SKOLINFOMRMATION

-----

Nuvarande skola och program

Nuvarande årskurs*

Språkkunskaper*

Har du dyslexi eller behov av extra stöd i skolan? *

Om ja, beskriv vilken hjälp du har idag samt om du skulle vilja ha hjälp under ditt utbytesår:

Har du godkänt (A- E) i alla ämnen de senaste 4 terminerna?*

KOST

-----

Är det något av följande som du INTE äter?

Om du kryssat i något av dessa, beskriv varför?

HÄLSA

-----

Har du någon allergi?*

Om ja, vad är du allergisk mot? Tar du någon medicin mot allergin? Beskriv symptomen och vad som händer vid kontakt

Kan du bo med djur?*

Kryssa i om du har eller har haft:*

Om du svarat ja på något av dessa, vad är symptomen? Är du i behov av medicinering eller behandling?

Har du några övriga frågor?

Loading
You have errors. Please check your entries above!

*Då du skickar in dina kontaktuppgifter till YFU Sverige går du med på att vi hanterar dem enligt vår datalagringspolicy. Den kan du läsa mer om här.