Intresseanmälan - Utbytesstudent

Intresseanmälan

Namn

Kontaktinformation

Adressinformation

Personinformation

Målsmans uppgifter

Kontaktinformation

Målsmans uppgifter

Kontaktinformation

DINA VAL

-----

Vart vill du åka?

Vilken ort passar dig bäst för intervju? *

Hur hittade du till YFU?

Ansöker du med någon mer organisation?

SKOLINFOMRMATION

-----

Nuvarande skola och program

Nuvarande årskurs*

Språkkunskaper*

Har du dyslexi eller behov av extra stöd i skolan? *

Om ja, beskriv vilken hjälp du har idag samt om du skulle vilja ha hjälp under ditt utbytesår:

Har du godkänt (A- E) i alla ämnen de senaste 4 terminerna?*

KOST

-----

Är det något av följande som du INTE äter?

Om du kryssat i något av dessa, beskriv varför?

HÄLSA

-----

Har du någon allergi?*

Om ja, vad är du allergisk mot? Tar du någon medicin mot allergin? Beskriv symptomen och vad som händer vid kontakt

Kan du bo med djur?*

Kryssa i om du har eller har haft:*

Om du svarat ja på något av dessa, vad är symptomen? Är du i behov av medicinering eller behandling?

Har du några övriga frågor?

Loading
You have errors. Please check your entries above!

*Då du skickar in dina kontaktuppgifter till YFU Sverige går du med på att vi hanterar dem enligt vår datalagringspolicy. Den kan du läsa mer om här.