Program - Utbytesstudent
Wide 1322 italy 2016 tuscanyregionscenery

Program

Att vara utbytesstudent

Utvecklar ledarskapsförmågan och ger en internationell kompetens.

Du övar dina färdigheter i beslutsfattande och konflikthantering. Vilket är allt viktigare för att lyckas i vårt alltmer konkurrensutsatta och globala samhälle.


Stärker självkänsla, uppfinningsrikedom och självförtroende.

I en ny kultur och med en ny familj och vänner, måste du lita mer på dig själv och din förmåga att hantera det som är ovant.

Gör det enklare att anpassa sig till universitetsvärlden och förbereder inför framtida karriär.

Arbetsgivare ser fd YFU-studenter som värdefulla eftersom de uppvisar en imponerande problemlösningsförmåga, goda språkfärdigheter och en intuitiv förståelse av ett annat land och dess invånare.

Uthållighet och självständigt tänkande. De som deltagit i programmet är mindre benägna att okritiskt godta vad andra säger.

100 skäl