Program - Utbytesstudent
Wide 1322 italy 2016 tuscanyregionscenery

Program

Vilket typ av utbyte vill du åka på?

YFU erbjuder olika typer av utbytesprogram, för ett helt skolår eller för en kortare period. Oberoende på vad du är intresserad av och hur länge du vill vara borta så kan du välja att upptäcka världen med oss. Skolprogrammet ger dig en möjlighet att åka till en rad olika länder runt om i världen för att bo hos en värdfamilj och tillbringa ett läsår i en lokal skola. Om du är inställd på att åka till USA och har ett specifikt intresse som du vill få fortsätta att utveckla, då kan det vara vårt Education Select program som är den rätta lösningen för dig. Men om du känner att ett helt läsår borta inte passar dig, fast du gärna skulle vilja få upptäcka en ny kultur, då finns vårt språkprogram som sker under sommaren. 

Att vara utbytesstudent

Utvecklar ledarskapsförmågan och ger en internationell kompetens.

Du övar dina färdigheter i beslutsfattande och konflikthantering. Vilket är allt viktigare för att lyckas i vårt alltmer konkurrensutsatta och globala samhälle.


Stärker självkänsla, uppfinningsrikedom och självförtroende.

I en ny kultur och med en ny familj och vänner, måste du lita mer på dig själv och din förmåga att hantera det som är ovant.

Gör det enklare att anpassa sig till universitetsvärlden och förbereder inför framtida karriär.

Arbetsgivare ser fd YFU-studenter som värdefulla eftersom de uppvisar en imponerande problemlösningsförmåga, goda språkfärdigheter och en intuitiv förståelse av ett annat land och dess invånare.

Uthållighet och självständigt tänkande. De som deltagit i programmet är mindre benägna att okritiskt godta vad andra säger.

100 skäl