Mexiko - Utbytesstudent

Mexiko

Om Mexiko som land

Mexiko har en spännande historia och en väl bevarad kultur. Mayaindianerna hade under många år sitt starkaste fäste i södra Mexiko och än idag speglar denna kultur mycket av Mexiko. Många Mayaindianer lever kvar i de södra delarna av landet och de har bevarat både traditioner och klädesdräkter. Många fascinerande tempel och boplatser finns också kvar sedan deras storhetstid. Mexikanerna är stolta över sin kultur och många berättar gärna om den och tycker också själva om att ta del av andra människors kulturer.

Skolan och fritid
Uppdelningen av den mexikanska skolan är lik den svenska. Först går eleverna i 6 plus 3 år i grundskolan sedan går man i gymnasiet i 3 år. Under större delen av skoltiden studerar alla elever samma ämnen. Under de sista två åren i gymnasiet tillkommer lite mer specifika ämnen att studera, som t.ex. ekonomi, psykologi, jordbruk mm. Skolåret börjar i mitten av augusti och avslutas i mitten av juni.

Många olika sporter är populära i Mexiko med framför allt fotboll. Andra sporter som många spelar är basket, simning och även hockey utövas på vissa ställen. Många familjer försöker göra något tillsammans på helgen om de har möjlighet, antingen besöker de någon annan stad, en sportklubb eller åker till stranden om de bor i närheten.

Familjen och det sociala livet
De flesta familjer i Mexiko har 2-4 barn och det är vanligt att barnen bor hemma tills de gifter sig. Mexikanska familjer vill gärna fostra sina barn på både ett traditionellt och flexibelt sätt. Barn förväntas respektera sina föräldrar och uppträda korrekt både hemma och i skolan. I många familjer behöver inte barnen hjälpa till särskilt mycket hemma men förväntas sköta skolan och sina andra aktiviteter väl. Det vanliga är att man äter alla sina mål mat hemma tillsammans med familjen. Den mexikanska maten är känd världen över. Grunden i det traditionella köket är ris och bönor och sedan finns det en stor variation av mat från de olika regionerna i landet Värdfamiljerna i Mexiko kommer från alla olika samhällsklasser men de flesta kommer från den mexikanska medelklassen och många har haft egna barn som åkt som utbytesstudenter.

Åk till Mexiko

Utresa till Mexiko sker i augusti och hemresa i slutet av juni året därpå. Du kommer som utbytesstudent i Mexiko bo en värdfamilj och gå i den lokala skolan. När du kommer till Mexiko kommer du att delta i ett ankomstläger under ett par dagar. I maj-juni anordnas också ett hemreseläger tillsammans med de andra utbytesstudenterna. I slutet av året arrangeras även en frivillig resa till någon plats i Mexiko som, är frivillig och denna resa bekostas av studenten själv.

YFU i Mexiko

YFU Mexiko startades 1959. Det var det första landet i Latinamerika som YFU startade sin verksamhet i. YFU:s huvudkontor finns i Mexiko City och organisationen har lokala representanter i 10 städer runt om i landet. Representanterna finns till för att stötta de studenter och familjer som är med i programmet.

YFU Mexicos webb