Ambassadörsstipendiet - Utbytesstudent

Ambassadörsstipendiet

Du behöver inte vara antagen till ett utbytesår innan du söker Ambassadörsstipendiet.

Vi behandlar stipendieansökningarna löpande när de kommer in parallellt med ansökan till programmet. Vi uppmuntrar dig att söka så fort som möjligt, så att du inte riskerar att samtliga stipendier redan är utdelade. Du kan söka alla YFU:s stipendier om du uppfyller kraven, men du kan bara få ett.

Vem kan få stipendiet?
Den som tilldelas YFU Sveriges ambassadörsstipendium förväntas vara en god ambassadör för Sverige och YFU under sitt utbytesår. Ambassadörsstipendiet tilldelas endast sökande som kan styrka en ekonomisk situation där det ej finns annan finansiering för ett utbytesår. Det innebär att du ska:

  • sköta ditt skolarbete och arbeta för en god relation till din skola i värdlandet
  • arbeta för en god relation till din värdfamilj
  • vara öppen för det nya språket och den nya kulturen

Fakta om ansökan
Antal stipendier: det delas ut 1-4 stipendier för utbytesåret 2018-2019
Stipendiets storlek: ambassadörsstipendiet kommer att delas ut i intervallet 25.000 SEK -40.000 SEK

Frågor besvaras av personal vid YFU:s kontor, 08-650 50 25 eller info@yfu.se.

CSN:s studiemedel ok i Europa
För dig som vill bli utbytesstudent i ett europeiskt land kan ansöka om studiehjälp från CSN. Du har rätt att få med dig studiebidraget och även rätt till ett inackorderingsbidrag. Kontakta CSN för att få veta mer.

Tips på andra stipendier
Det finns många andra stipendier att söka, förutomYFU:s egna stipendier. Kontakta din skola, kommun, länsstyrelse, kyrka ochföreningar du är involverad i till exempel, för att höra om de erbjudernågra stipendier som kan passa dig som vill åka på ett utbytesår. Andra tips:
www.allastudier.se/stipendier
www.globalgrant.com
www.stipendier.se
www.stipendielistan.se

Dela