Ambassadörsstipendiet - Utbytesstudent

Ambassadörsstipendiet

YFU Sveriges ambassadörsstipendium är öppet att ansöka till för alla som är antagna till något av YFU:s utbytesprogram. Vi behandlar inte ansökningar som inkommit från personer som ännu inte ansökt till något av våra program.

Skicka därför in en intresseanmälan till oss om att åka som utbytesstudent innan du ansöker om Ambassadörsstipendiet:
https://utbytesstudent.yfu.se/

Vi behandlar stipendieansökningarna löpande när de kommer in parallellt med ansökan till programmet. Vi uppmuntrar dig att söka så fort som möjligt, så att du inte riskerar att samtliga stipendier redan är utdelade. Du kan söka alla YFU:s stipendier om du uppfyller kraven, men du kan bara få ett.


Wide 1216 netherlands 2015 stud groupselfie

Fakta om stipendiet

Stipendiets storlek: ambassadörsstipendiet kommer att delas ut i intervallet 10,000 kr till 25,000 kr. Den som tilldelas YFU Sveriges ambassadörsstipendium förväntas vara en god ambassadör för Sverige och YFU under sitt utbytesår. Det innebär att du ska:

  • sköta ditt skolarbete och arbeta för en god relation till din skola i värdlandet
  • arbeta för en god relation till din värdfamilj och visa stor respekt för deras kultur och traditioner
  • vara öppen för det nya språket och den nya kulturen
  • fullfölja ditt utbytesår (undantaget avbrytande av medicinska skäl)

Varje enskild stipendiat skriver ett individuellt kontrakt med YFU Sverige där det intygas att man som stipendiat förstått och accepterar villkoren för stipendiet. Frågor om stipendiet besvaras av personal vid YFU:s kontor, 08-650 50 25 eller info@yfu.se.

Ambassadörsstipendiets villkor

Varje stipendiat som tilldelas en stipendiesumma ingår ett avtal med YFU Sverige, där man som motprestation för att tilldelas pengarna godkänner att agera som ambassadör för YFU Sverige. Villkoren i detta avtal är delvis förhandlingsbara, beroende på om den enskilda stipendiaten vill ersätta något av villkoren med ett eget förslag. Villkoren går ut på:

  • att studenten godkänner att bli presenterad och synlig på YFU:s hemsida och i YFU:s sociala medier.
  • att studenten fullföljer utbytesåret (om inte giltiga skäl föreligger för avbrott)
  • att studenten minst en gång i månaden under utbytesåret berättar om utbytesåret genom att blogga eller att på likvärdigt sätt sprida information om YFU
  • att studenten minst två gånger i månaden laddar upp en bild på ett Instagramkonto, Facebookkonto eller motsvarande social kanal under en YFU-hashtag.
  • att studenten under utbytesåret spelar in minst en kort film om utbytesåret som YFU kan dela på Facebook och Instagram (instruktioner och tips tillkommer).
  • att studenten efter genomfört utbytesår håller i minst 1 klassrumspresentation för klasser i årskurs 9 eller i årskurs 1 på gymnasiet, där du berättar om ditt utbytesår och YFU.

studiemedel i Europa
Svenskar på utbyte till ett europeiskt land kan ansöka om studiehjälp från CSN. Du har rätt att få med dig studiebidraget och även rätt till ett inackorderingsbidrag. Kontakta CSN för att få veta mer.

Tips på andra stipendier
Det finns många andra stipendier att söka, förutomYFU:s egna stipendier. Kontakta din skola, kommun, länsstyrelse, kyrka och föreningar du är involverad i till exempel, för att höra om de erbjudernågra stipendier som kan passa dig som vill åka på ett utbytesår. Andra tips:
www.allastudier.se/stipendier
www.globalgrant.com
www.stipendier.se