Ambassadörsstipendiet - Utbytesstudent

Ambassadörsstipendiet

YFU Sveriges ambassadörsstipendium är öppet att ansöka till för alla som är antagna till något av YFU:s utbytesprogram. Vi behandlar inte ansökningar som inkommit från personer som ännu inte ansökt till något av våra program. Skicka därför in en intresseanmälan till oss om att åka som utbytesstudent innan du ansöker om Ambassadörsstipendiet. 

Gör din intresseanmälan här: https://utbytesstudent.yfu.se/

Vi behandlar stipendieansökningarna löpande när de kommer in parallellt med ansökan till programmet. Vi uppmuntrar dig att söka så fort som möjligt, så att du inte riskerar att samtliga stipendier redan är utdelade. Du kan söka alla YFU:s stipendier om du uppfyller kraven, men du kan bara få ett.

Ambassadörsstipendiets villkor

Varje stipendiat som tilldelas en stipendiesumma ingår ett avtal med YFU Sverige, där man som motprestation för att tilldelas stipendiet godkänner att agera som ambassadör för YFU Sverige. Villkoren i detta avtal är delvis förhandlingsbart, men följande aspekter ingår alltid i ambassadörsrollen. Villkoren innebär:

  • att studenten godkänner att bli presenterad och synlig på YFU:s hemsida och i YFU:s sociala medier.
  • att studenten fullföljer utbytesåret (om inte giltiga skäl föreligger för avbrott)
  • att studenten bidrar till att marknadsföra YFU:s utbytesprogram genom att:

1. minst en gång i månaden under utbytesåret berätta om utbytesåret genom att blogga eller att på likvärdigt sätt sprida information om ditt utbytesår med YFU.

2. minst två gånger i månaden under utbytesåret ladda upp en bild på ett Instagramkonto, Facebookkonto eller motsvarande social kanal under en YFU-hashtag.

3. under utbytesåret spela in 4 korta filmer om utbytesåret som YFU kan dela på Facebook och Instagram (instruktioner och tips tillkommer). Alternativ till att spela in filmer kan diskuteras med YFU:s personal.

  • att studenten efter genomfört utbytesår hålla minst 1 klassrumspresentation för klasser i årskurs 9 eller första året på gymnasiet, där du berättar om ditt utbytesår och YFU.

Fakta om stipendiet
Antal stipendier: det delas ut 5-10 stipendier för utbytesåret 2020-2021
Stipendiets storlek: ambassadörsstipendiet kommer att delas ut i intervallet

20.000 SEK till 40.000 SEK


Den som tilldelas YFU Sveriges ambassadörsstipendium förväntas vara en god ambassadör för Sverige och YFU under sitt utbytesår. Det innebär att du ska:


  • sköta ditt skolarbete och arbeta för en god relation till din skola i värdlandet
  • arbeta för en god relation till din värdfamilj 
  • vara öppen för det nya språket och den nya kulturen
  • att studenten fullföljer sitt utbytesår (undantaget avbrytande av medicinska skäl)

Ambassadörsstipendiet tilldelas främst sökande som kan styrka en ekonomisk situation där det ej finns annan finansiering för ett utbytesår. Varje stipendiat skriver ett individuellt kontrakt med YFU Sverige där villkoren för stipendiet preciseras.


Frågor besvaras av personal vid YFU:s kontor, 08-650 50 25 eller info@yfu.se.

Wide 1216 netherlands 2015 stud groupselfie

studiemedel i Europa
Svenskar på utbyte till ett europeiskt land kan ansöka om studiehjälp från CSN. Du har rätt att få med dig studiebidraget och även rätt till ett inackorderingsbidrag. Kontakta CSN för att få veta mer.

Tips på andra stipendier
Det finns många andra stipendier att söka, förutomYFU:s egna stipendier. Kontakta din skola, kommun, länsstyrelse, kyrka och föreningar du är involverad i till exempel, för att höra om de erbjudernågra stipendier som kan passa dig som vill åka på ett utbytesår. Andra tips:
www.allastudier.se/stipendier
www.globalgrant.com
www.stipendier.se