Ambassadörsstipendiet - Utbytesstudent

Ambassadörsstipendiet

Skicka in intresseanmälan att åka som utbytesstudent innan du ansöker om Ambassadörsstipendiet.

Vi behandlar stipendieansökningarna löpande när de kommer in parallellt med ansökan till programmet. Vi uppmuntrar dig att söka så fort som möjligt, så att du inte riskerar att samtliga stipendier redan är utdelade. Du kan söka alla YFU:s stipendier om du uppfyller kraven, men du kan bara få ett.

Vem kan få stipendiet?
Den som tilldelas YFU Sveriges ambassadörsstipendium förväntas vara en god ambassadör för Sverige och YFU under sitt utbytesår.

Det innebär att du ska:

- sköta ditt skolarbete och arbeta för en god relation till din skola i värdlandet
- arbeta för en god relation till din värdfamilj
- vara öppen för det nya språket och den nya kulturen


Ambassadörsstipendiet tilldelas endast sökande som kan styrka en ekonomisk situation där det ej finns annan finansiering för ett utbytesår.

Fakta om ansökan
Antal stipendier: det delas ut 1-4 stipendier för utbytesåret 2019-2020
Stipendiets storlek: ambassadörsstipendiet kommer att delas ut i intervallet

25.000 SEK till 40.000 SEK

Frågor besvaras av personal vid YFU:s kontor, 08-650 50 25 eller info@yfu.se.

studiemedel i Europa
Svenskar på utbyte till ett europeiskt land kan ansöka om studiehjälp från CSN. Du har rätt att få med dig studiebidraget och även rätt till ett inackorderingsbidrag. Kontakta CSN för att få veta mer.

Tips på andra stipendier
Det finns många andra stipendier att söka, förutomYFU:s egna stipendier. Kontakta din skola, kommun, länsstyrelse, kyrka och föreningar du är involverad i till exempel, för att höra om de erbjudernågra stipendier som kan passa dig som vill åka på ett utbytesår. Andra tips:
www.allastudier.se/stipendier
www.globalgrant.com
www.stipendier.se

Dela