Om Ambassadörsstipendiet - Utbytesstudent

Om Ambassadörsstipendiet

YFU Sveriges ambassadörsstipendium är öppet att ansöka till för alla som är antagna till något av YFU:s utbytesprogram. Vi behandlar inte ansökningar som inkommit från personer som ännu inte ansökt till något av våra program.

Skicka därför in en intresseanmälan till oss om att åka som utbytesstudent innan du ansöker om Ambassadörsstipendiet:
https://utbytesstudent.yfu.se/

Vi behandlar stipendieansökningarna löpande när de kommer in parallellt med ansökan till programmet. Vi uppmuntrar dig att söka så fort som möjligt, så att du inte riskerar att samtliga stipendier redan är utdelade. Du kan söka alla YFU:s stipendier om du uppfyller kraven, men du kan bara få ett.


Cropped dsc00201

Fakta om stipendiet

Stipediets främsta syfte är att möjliggöra finansiering av programavgiften för de med ekonomiskt behov för detta. 

Stipendiets storlek: ambassadörsstipendiet kommer att delas ut i intervallet 10,000 kr till 25,000 kr. Den som tilldelas YFU Sveriges ambassadörsstipendium förväntas vara en god ambassadör för Sverige och YFU under sitt utbytesår. Det innebär att du ska:

Varje enskild stipendiat skriver ett individuellt kontrakt med YFU Sverige där det intygas att man som stipendiat förstått och accepterar villkoren för stipendiet. Frågor om stipendiet besvaras av personal vid YFU:s kontor, 08-650 50 25 eller info@yfu.se.

Ambassadörsstipendiets villkor

Varje stipendiat som tilldelas en stipendiesumma ingår ett avtal med YFU Sverige, där man som motprestation för att tilldelas pengarna godkänner att agera som ambassadör för YFU Sverige. Villkoren för stipendiet går ut på:

  • Att studenten fullföljer ditt utbytesår (undantaget avbrytande av medicinska skäl);
  • Att studenten sköter ditt skolarbete i värdlandet
  • Att studenten är mån om att ha en god relation till sin värdfamilj och respekterar deras regler i hemmet
  • Att studenten visar intresse för det nya språket och gör sitt bästa för att utveckla sitt språkbruk så gott hen kan under året
  • Att studenten godkänner att synas med bild på YFU:s hemsida och i våra sociala medier;
  • Att studenten efter utbytesåret berättar om sin upplevelse i värdlandet genom att skriva en kortare redogörelse (2,000-4,000 ord).

studiemedel i Europa
Svenskar på utbyte till ett europeiskt land kan ansöka om studiehjälp från CSN. Du har rätt att få med dig studiebidraget och även rätt till ett inackorderingsbidrag. Kontakta CSN för att få veta mer.

Tips på andra stipendier
Det finns många andra stipendier att söka, förutomYFU:s egna stipendier. Kontakta din skola, kommun, länsstyrelse, kyrka och föreningar du är involverad i till exempel, för att höra om de erbjudernågra stipendier som kan passa dig som vill åka på ett utbytesår. Andra tips:
www.allastudier.se/stipendier
www.globalgrant.com
www.stipendier.se