Ambassadörsstipendiet - Utbytesstudent

Ambassadörsstipendiet

Skicka in intresseanmälan att åka som utbytesstudent innan du ansöker om Ambassadörsstipendiet.

Vi behandlar stipendieansökningarna löpande när de kommer in parallellt med ansökan till programmet. Vi uppmuntrar dig att söka så fort som möjligt, så att du inte riskerar att samtliga stipendier redan är utdelade. Du kan söka alla YFU:s stipendier om du uppfyller kraven, men du kan bara få ett.

Ambassadörsstipendiets villkor

Specifika villkor för att bli tilldelad ambassadörsstipendiet:

- att studenten godkänner att bli presenterad och synlig på YFU:s hemsida och i YFU:s sociala medier.

- att studenten bidrar till att marknadsföra YFU:s utbytesprogram genom att:

1. minst en gång i månaden under utbytesåret berätta om utbytesåret genom att blogga eller att på likvärdigt sätt sprida information om ditt utbytesår med YFU.

2. minst en gång i veckan under utbytesåret ladda upp en bild på ett Instagramkonto under en YFU-hashtag

3. under utbytesåret spela in 4 korta filmer om utbytesåret som YFU kan dela på Facebook och Instagram (instruktioner och tips tillkommer). Alternativ till att spela in filmer kan diskuteras med YFU:s personal.

- efter genomfört utbytesår hålla 3 klassrumspresentationer för klasser i årskurs 9 eller första året på gymnasiet, där du berättar om ditt utbytesår och YFU.


Fakta om stipendiet
Antal stipendier: det delas ut 1-4 stipendier för utbytesåret 2019-2020
Stipendiets storlek: ambassadörsstipendiet kommer att delas ut i intervallet

25.000 SEK till 40.000 SEK


Den som tilldelas YFU Sveriges ambassadörsstipendium förväntas vara en god ambassadör för Sverige och YFU under sitt utbytesår. Det innebär att du ska:

- sköta ditt skolarbete och arbeta för en god relation till din skola i värdlandet
- arbeta för en god relation till din värdfamilj
- vara öppen för det nya språket och den nya kulturen

- att studenten fullföljer sitt utbytesår (undantaget avbrytande av medicinska skäl)

Ambassadörsstipendiet tilldelas främst sökande som kan styrka en ekonomisk situation där det ej finns annan finansiering för ett utbytesår. 


Frågor besvaras av personal vid YFU:s kontor, 08-650 50 25 eller info@yfu.se.

studiemedel i Europa
Svenskar på utbyte till ett europeiskt land kan ansöka om studiehjälp från CSN. Du har rätt att få med dig studiebidraget och även rätt till ett inackorderingsbidrag. Kontakta CSN för att få veta mer.

Tips på andra stipendier
Det finns många andra stipendier att söka, förutomYFU:s egna stipendier. Kontakta din skola, kommun, länsstyrelse, kyrka och föreningar du är involverad i till exempel, för att höra om de erbjudernågra stipendier som kan passa dig som vill åka på ett utbytesår. Andra tips:
www.allastudier.se/stipendier
www.globalgrant.com
www.stipendier.se

Dela