Uruguay - Utbytesstudent

Uruguay

Uruguay som land

Uruguay ligger i sydöstra Sydamerika, mellan Brasilien i norr och Argentina i väster. Det är kontinentens näst minsta stat, efter Surinam. Landskapet består av ett kuperat slättland med några låga bergskedjor som löper i nord-sydlig riktning. Uruguays befolkning är den mest enhetliga i Sydamerika. De flesta invånarna härstammar från de sydeuropéer, främst spanjorer och italienare, som i slutet av 1800-talet utvandrade till Uruguay i hopp om att hitta arbete. Nio av tio uruguayare lever i städerna, vilket är en ovanligt hög andel i Sydamerika. Montevideo hyser 40 procent av landets befolkning. I Uruguay talas en spanska med tydliga inslag av italienska i ordförråd och uttal. I gränstrakterna mot Brasilien används även en del portugisiska ord i vardagsspråket.

Skolan
Som utbytesstudent i Uruguay går du antingen i en kommunal eller privat skola. På vissa privata skolor har studenterna på sig skoluniform, vilket i så fall bekostas av studenten. Om skolan tar en terminsavgift så står YFU för den. Skolan i Uruguay är i regel strängare än skolan i Sverige och det förväntas att du tar skolan på allvar.

Familjen och det sociala livet
Familjelivet är precis som i resten av Sydamerika ofta väldigt viktigt i Uruguay. Man samlas ofta kring maten och det är viktigt med familjehögtider och att träffa släktingar. Din familj kommer att vara mycket noga med din säkerhet och de kommer att ge dig regler precis som om du vore deras eget barn. I allmänhet så tycker man om att umgås och många går ut och dansar på helger och kvällar. Det är också vanligt att man träffar vänner och bekanta ute på stadens torg och att man anordnar grillfester tillsammans.

Åk till Uruguay

YFU har skickat svenska utbytesstudenter till Uruguay under många år. Avresa sker i mitten av augusti och du kommer hem i juliåret därefter. I programavgiften ingår ett ankomstläger tillsammans med övriga YFU-studenter från hela världen, en längre träff mitt på året och ett hemreseläger, där du har möjlighet att utbyta erfarenheter med de andra utbytesstudenterna och reflektera över dina upplevelser.

I programmet ingår även en intensivkurs i spanska och du förväntas arbeta hårt för att lära dig spanska snabbt. Det går bra att åka till Uruguay även om du inte har läst spanska tidigare, så länge du är fast besluten att lära dig språket på plats i landet. YFU i Uruguay har ett brett utbud av valfria resor, vanligtvis erbjuder de fyra tilläggsresor varje år. Resor arrangeras exempelvis till Buenos Aires och Iguacu-fallen på gränsen mellan Argentina, Brasilien och Paraguay. Dessa resor för studenten själv stå för kostnaden för om de väljer att följa med.

Hör vad Santiago, tidigare utbytesstudent i Sverige, har att säga om sitt Uruguay!

YFU I Uruguay

YFU Uruguay är det första YFU-kontoret som öppnades i Latinamerika och detta var så tidigt som 1960, ett år innan YFU Sverige grundades. De har hunnit ta emot hundratals studenter från hela världen sedan dess, varav flera svenskar. Hör gärna av dig till oss om du vill få kontakt med någon av dem för att ställa frågor!

YFU Uruguays webb